Медицински център - Римската стена

Лазерна аблация на разширени вени

Амбулаторно премахване на стволови разширени вени с помощта на лазерна сонда

Болестта разширени вени ("варици") на долните крайници понякога налага оперативно лечение. Освен съществуващите традиционни оперативни намеси, вече са разработени съвременни методи, които са алтернатива на хирургическия метод – стрипинг. Един такъв нов метод е премахването на разширени вени на долните крайници с помощта на лазерна сонда с локална анестезия.

Какво представлява болестта разширени вени?

От разширени вени на долните крайници страдат около 40% от жените и около 20% от мъжете.
Вените са кръвоносни съдове, които връщат кръвта към сърцето. Те разполагат с много фини образувания на венозната стена, наречени венозни клапи, които спомагат кръвта в съда да се движи само в една посока – от периферията към сърцето. Разширените вени се появяват, когато заболеят тези венозни клапи. Тогава при нормалния изправен стоеж на човека се стига до застой или махаловидно движение на венозната кръв в засегнатия съд. Без адекватна лекарска намеса се стига до появата на болки, чувство на напрежение, умора, поява на отоци около глезените и по-нагоре, а по-късно и промени на кожата и подкожието, чести възпалителни процеси, както и поява на незарастващи венозни язви. Заболяването може да се разпростре и върху дълбоката венозна система (така наречените "вътрешни вени") и при появата на усложнения, може значително да бъде нарушено качеството на живот на засегнатия от болестта. При развила се вече дълбока венозна тромбоза, състоянието може да бъде и животозастрашаващо. Затова лечението на разширените вени трябва да започне възможно по-рано.

Ако след ангиологичен преглед и след съответно ултразвуково изследване с доплеров апарат, бъде доказана недобра функция на част от венозните Ви клапи, този венозен сегмент трябва да бъде отстранен.

Принцип на лечение на разширените вени с лазерна сонда

При лазерния метод (ELVeS = Endo Laser Vein System) се стига до запушване (облитерация) на голямата подкожна вена (Vena saphena magna) и на малката подкожна вена (Vena saphena parva). 

Светлинната енергия на лазерния лъч се поглъща от хемоглобина в кръвта и се превръща в топлина. Така температурата във вътрешността на вената се повишава до около 60-70 градуса по Целзий. Във венозната стена настъпват промени, които водят до съсирване на кръвта в този участък на съда. С други думи, вената се "заварява" от тази температура. Преди тази манипулация около разширения венозен съд се впръсква с тънка игла разреден разтвор на локален анестетик, който има за цел напълно да обезболи третирания участък и на второ място като буфер да предпази от термично увреждане околната тъкан.

Начин на извършване на манипулацията

Лазерното лечение на разширените вени е амбулаторен метод, но се извършва в хирургична зала при строго спазване на правилата за асептика и антисептика. Всички консумативи са еднократни.

Работи се с един особен вид местно обезболяване - така наречената тумесцентна анестезия. Според телесното тегло и според дължината на третирания участък в ложето около вената, под непрекъснат ехографски контрол, с помощта на една помпа се впръсква между 500 и 1500 мл разреден разтвор на локален анестетик, напр. лидокаин. Тази методика има съществено предимство пред общата упойка, защото пациентът (пациентката) остава подвижен, а така се намалява риска от тромбози на други съдове. Това важи с още по-голяма сила за болни с придружаващи сърдечно-съдови и астматични оплаквания, където общото обезболяване е с много висок риск.

Първоначално се извършва преглед с ултразвукова сонда. Разширената вена се маркира върху кожата. Там, където е най-ниската инсуфициентна точка, се пунктира с игла (с диаметър около 1,2 мм). При лечението с лазерна сонда по правило това убождане е единственото място, от което се прониква във вената, такa че при него не остават белези. През иглата се въвежда в съда тънък катетър. След това внимателно се въвежда тънкото лазерно влакно до нивото на слабинната област. Целият този процес се контролира от втори лекар с ултразвуков апарат.

Следва въвеждане на обезболяващия разтвор в ложето около вената. Краят на лазерното влакно се свързва с лазер-генератора, който създава лазерен лъч с дължина на вълната около 980 нанометра (това са инфрачервени лъчи). Хирургът започва бавно да изтегля катетъра с лазерното влакно, като скоростта е около 3-5 сек. за сантиметър. Скоростта е в пряка зависимост от големината на разширената вена. На дисплея на апарата постоянно визуално се контролира от оператора количеството на въведената енергия – средно около 100 Джаула на линеен сантиметър.

Съществуват две методики на лечение на разширена вена с лазерни влакна – с непрекъснато бавно изтегляне или на определени импулси. Така или иначе винаги се стига до сбръчкване на венозната стена и до нейното запушване. Вече нефункциониращата вена може без никакъв проблем да се остави в крайника на пациента и не се налага изтръгване както при традиционния метод - стрипинг. От активираните ензимни процеси тя ще бъде бавно "разложена" в следващите седмици и превърната в съединителна тъкан. По желание на пациентите в същата процедура могат да се третират и страничните клонове на главната вена, ако и те са разширени. Опитът обаче показва, че в до 60% от случаите тези странични клонове сами облитерират благодарение на приложената след лазерното лечение външна еластична компресия. Ако все пак останат единични възли, без никакъв проблем могат да се склерозират по метода на склеротерапия с пяна. Не е проблем при пациенти с двустранна варикоза да се обработят и двата крайника, но се препоръчва това да стане поне през един месец време между двете процедури.

След цялостното отстраняване на катетъра и лазерната оптика следва налагане на външна еластична компресия и медицински еластичен бинт или медицински еластичен чорап от втори компресионен клас. Той остава на крайника 5 денонощия, след което се носи само през деня. Като профилактика спрямо дълбоката венозна тромбоза освен двигателната активност пациентите трябва 5 дни поред да правят подкожно инжекции с нискомолекулярен хепарин – по една на ден (това са готови аптечни форми).

След напускане на операционната зала Вие ще бъдете със запазена работоспособност през следващите дни. Задължително ще получите телефонен номер за обратна връзка с оператора, както и наставления и препоръки за контролни прегледи – всички те са безплатни.

 
Общи препоръки

Лазерното лечение на разширените вени е изцяло амбулаторен метод. Пациентът престоявя в лечебното заведение само няколко часа. След изписването се препоръчва той да останете в кръга на своето семейство или при близки хора поне още 12 часа. В първите 24 часа след манипулацията не трябва самостоятелно да се движи по улицата, да управлява превозно средство, сам да ползва обществения транспорт, както и да работи с опасни машини. Тези предпазни мерки са свързани не с манипулацията на вената, а с локалната анестезия.

Евентуални странични реакции

След отзвучаване на локалната анестезия по хода на вената могат да настъпят много слаби болки в следващите 10 часа, но те са с преходен характер. По правило около третираната вена се получават леки синини. Те изчезват от само себе си след около 10 дни. По-упоритите синини остават няколко седмици. Локалното охлаждане и хепариновите гелове помагат за по-бързото им разнасяне. При някои пациенти може третираната с лазерното влакно вена да се напипва като твърд и болезнен участък, но това е много рядко и отзвучава до две седмици. Дължи се на постигнатия асептичен възпалителен процес, което е целта на лечебната манипулация. Прилагането на нестероидни противовъзпалителни мехлеми и охлаждане бързо нормализират състоянието. Някои пациенти чувствуват сбръчкването на вената като едно постоянно теглене в крайника, това е напълно безобидно и отзвучава напълно 1 до 2 седмици след лечението. В световен мащаб възможността за неуспех от манипулацията е под 1 %.

Рискове и възможни усложнения

Въпреки отговорното и внимателно лечение на разширените вени при лазерния метод, могат да настъпят някои усложнения, които да изискват допълнително внимание:

 • инфекция – изключително рядко, защото се работи при стерилни условия в хирургична операционна. Но все пак ако настъпи – необходимо е антибиотично и локално лечение от страна на Вашия лекар.
 • По-големи от обичайното подкожни кръвоизливи, които следва са се третират допълнително, включително и хирургично.
 • В много редки случаи са описани появата на кожни втвърдявания (келоиди), които не са желани от козметична гледна точка.
 • Възможна е появата на кафеникаво оцветяване по хода на третираната вена, което да отзвучи след няколко месеца.
 • Алергични реакции спрямо локалната анестезия също биха били възможни. Те се изразяват в сърбеж, обрив или друго, което би наложило по-сериозно лечение, но по принцип са изключително редки – казуистика.
 • Нарушена кожна чувствителност по хода на обработената вена – мравучкане или като безчувственост. По правило това нарушение е с обратим характер. Изключително рядко може да се запази за по-дълъг период време.
 • Също много рядко усложнение е появата на лимфостазен оток на третирания крайник, което изисква по-продължително носене на външната еластична компресия.
 • Както при всички венозни манипулации, така и тук опасността от дълбока венозна тромбоза е голяма, ако не се профилактира. Затова след лазерното лечение прилагането подкожно на нискомолекуларни хепарини е задължително. Много рядка странична реакция при хепариновото лечение е ХИТ (хепарин индуцирана тромбоцитопения), водеща до застрашителни кръвоизливи.
 • Усложнение, като засядане на лазерното влакно или част от него или част от катетъра във вената, също е казуистика. Ако се случи, се прибягва към оперативно отстраняване.

Статистически опасните усложнения (като дълбока венозна тромбоза, белодробна емболия, тежки инфекции) са изключително редки. Те са наблюдавани главно при пациенти с придружаваща захарна болест, наднормено тегло, или при много запуснати разширени вени. В сравнение с оперативния метод стрипинг, тези усложнения са значително по-редки.

Причината за това е, че лечението с лазерна сонда е изключително щадящ метод и че двигателната способност на пациента е напълно запазена.
 
* * * 

Принципно лечението на разширени вени с лазерна аблация се извършва в хирургичeска операционна зала, но е амбулаторно. В САЩ и в Европейския съюз методът е въведен от 1998 година и са излекувани хиляди пациенти по описания по-горе начин. Статистически обработените ранни и късни резултати от това лечение му дават съществено предимство пред стандартното хирургично лечение – стрипинг. Ето по-съществените предимства:

 • Козметично – възможно най-добрия резултат – има само една пункция на вена
 • Много малки подкожни кръвоизливи
 • Подвижност на пациентите веднага след процедурата
 • Запазена работоспособност за следващите дни
 • Идеална за всички, които не желаят обща анестезия.
Лечение на разширените вени с лазерна сонда

Мнения от пациенти


Статии и новини

Флеботромбози

02 Дек
2015
Флеботромбози

Флеботромбозата е заболяване, при което се формира тромб в лумена на вена от дълбоката венозна мрежа.

Виж повече   

Повърхностен тромбофлебит

02 Дек
2015
Повърхностен тромбофлебит

Повърхностният тромбофлебит при разширени вени е възпаление на стените на подкожните вените с образуване на тромб в техния лумен.

Виж повече   

Склеротерапия

02 Дек
2015
Склеротерапия

Склеротерапия на разширени вени. Болестта разширени вени /варици/ на долните крайници настъпва при разширяването на повърхностните вени на краката.

Виж повече